Telefonski pozivi

Roberto Bolano - Telefonski pozivi

Telefonski pozivi az Roberto Bolano

  • A könyv címe: Telefonski pozivi
  • A könyv szerzője: Roberto Bolano
  • Kiadó: Roberto Bolano
  • Oldalszám: 2017. február 17.
    ISBN: 9789532861693
  • Megjelenés: ERR
  • Elérhető fájlok: Roberto Bolano – Telefonski pozivi.pdf, Roberto Bolano – Telefonski pozivi.epub, Roberto Bolano – Telefonski pozivi.mobi
  • A könyv nyelve: hu-HU
  • A könyv letöltése feltételei: Ingyen

Telefonski pozivi letöltés könyvet pdf, epub, mobi

Telefonski pozivi: leírás

Kako veæ imam èetrdeset èetiri godine, dat æu nekoliko savjeta koji se tièu umijeæa pisanja prièa. 1. Nikada ne pi¹ite jednu po jednu prièu. Pi¹ete li jednu po jednu prièu, iskreno govoreæi, mo¾e vam se dogoditi da æete jednu te istu prièu pisati sve do smrti. 2. Najbolje je pisati po tri prièe odjednom, ili po pet prièa odjednom. Mislite li da imate dovoljno energije, pi¹ite devet prièa odjednom ili petnaest prièa odjednom. 3. Pazite: isku¹enje da pi¹ete dvije prièe odjednom isto je tako opasno kao predavati se pisanju jedne po jedne prièe, a osim toga nosi u sebi zaraznu igru ljubavnih zrcala: dvostruku sliku koja stvara melankoliju. [. . .] 6. Pisac prièa mora biti hrabar. ®alosno je to priznati, ali tako je. 7. Pisci prièa obièno se hvale da su proèitali Petrusa Borela. Ali zapravo je vrlo oèito da veæina pisaca prièa poku¹ava opona¹ati Petrusa Borela. Velika pogre¹ka: trebali bi opona¹ati Petrusa Borela u odijevanju! Meðutim, stvar je u tome da o Petrusu Borelu zapravo ni¹ta ne znaju! Ni o Gautieru, ni o Nervalu! 8. Mogli bismo se ne¹to dogovoriti. Èitajte Petrusa Borela, odijevajte se kao Petrus Borel, ali èitajte i Julesa Renarda i Marcela Schwoba, pogotovo èitajte Marcela Schwoba, a nakon njega prijeðite na èitanje Alfonsa Reyesa, pa onda na èitanje Borgesa. 9. Prava je istina da s Edgarom Allanom Poeom imamo i vi¹e nego dovoljno. 10. Razmotrite toèku broj devet. Razmotrite je i razmi¹ljajte o njoj. Jo¹ uvijek imate vremena. Trebali biste razmi¹ljati o toèki broj devet. I to ako je moguæe – na koljenima. [R.B.]   Sa ¹panjolskoga prevela: Tanja Tarbuk   Roberto Bola?o (Santiago, Èile, 1953. – Blanes, ©panjolska, 2003.), pjesnik i prozaik. Osim u rodnom Èileu, ¾ivio je u El Salvadoru, Meksiku i Francuskoj, a naposljetku se skrasio u ©panjolskoj, gdje je napisao veæinu svojih proznih djela. Za roman Divlji detektivi 1999. jednoglasno mu je dodijeljena nagrada Rómulo Gallegos, najveæe hispanoamerièko knji¾evno priznanje koje se daje za najbolji roman na ¹panjolskom objavljen prethodne dvije godine, a 2008. postumno je dobio National Book Critics Circle Award for Fiction za roman 2666.

Leave a Reply