A világirodalom története

Szerb Antal - A világirodalom története

A világirodalom története az Szerb Antal

  • A könyv címe: A világirodalom története
  • A könyv szerzője: Szerb Antal
  • Kiadó: Szerb Antal
  • Oldalszám: 2016. október 27.
    ISBN: 9789633984581
  • Megjelenés: ERR
  • Elérhető fájlok: Szerb Antal – A világirodalom története.pdf, Szerb Antal – A világirodalom története.epub, Szerb Antal – A világirodalom története.mobi
  • A könyv nyelve: hu-HU
  • A könyv letöltése feltételei: Ingyen

A világirodalom története letöltés könyvet pdf, epub, mobi

A világirodalom története: leírás

Szerb Antal nem az "egyetemes irodalom", hanem a goethei értelmezésű világirodalom történetét dolgozta fel nagyszabású munkájában. Az átfogó nagymonográfia tizenkét fejezete nagyjából az időrendet követi: az első fejezet az antik görögség irodalmát mutatja be, a továbbiakban a rómaiakéval, a Szentírással, a keresztény ókorral, Bizánc és az iszlám, a középkor, a reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás, a romantika, a 19. századi realizmus és a századforduló irodalmával foglalkozik. Az utolsó rész a két világháború közötti modern törekvések föltérképezése. Szerb Antal a jelenségek történetfilozófiai rendezésére Spengler világfölfogását alkalmazza, ugyanakkor irodalomszociológiai és esztétikai-stilisztikai értelmezésekre is vállalkozik, miközben egyensúlyban tartja a tudós tényföltárást az esszéisztikus ábrázolásmóddal, a rácsodálkozó fölismerésekkel, a didaktikus vagy épp zsurnalisztikus közléssel. Néhány megállapítását, könyve egy-egy részletét túlhaladta az idő, maradandó érdeme viszont, hogy aligha írnak jobb könyvet, amely alkalmasabb lenne az olvasás szenvedélyének fölkeltésére és tudatos mederben tartására. (Legeza Ilona)

Leave a Reply